Psykomotorik

Psykomotorisk terapi og behandling er en helheds-orienteret behandlingsform som inddrager både krop, sind og psyke. Psykomotorik og afspænding kaldes også for kropsterapi.

Psykomotorik = psyke-krop

Psykomotorik og afspænding inddrager det hele menneske og derfor er en behandling også helheds orienteret.
Eksempel på hvordan en psykomotorisk behandling kan foregå.

Det er med kroppen vi møder verden. Vi lærer gennem vores sanser. Vi erfarer og bliver klogere. Og det er denne erfaring som danner grundlaget for vores psykologiske udvikling. Vi opbygger ressourcer som vi bruger når vi, som mennesker, gerne vil leve et godt liv i balance.

Jeg arbejder ressourceorienteret og hjælper dig med at blive opmærksom på dine egne ressourcer. Jeg tror på og har erfaring for at bliver du bevidst om dine ressourcer kan du hjælpe dig selv og leve det liv som du gerne vil fremadrettet.

Jeg hjælper dig med at blive bevidst om hvordan din krop reagerer i samspillet med nervesystemet, dine følelser og dine tanker. Det vil sige, at du får øget din kropsbevidsthed gennem behandlingen.

Processen

Psykomotorik er en proces, hvor du hele tiden bevæger dig hen imod en ændring af din måde at bruge kroppen på. For dig kan ændringen måske betyde at du:

  • slipper unødvendige muskelspændinger
  • indlærer mere hensigtsmæssige kropsvaner
  • bedre forstår hvordan kroppen reagerer i forskellige situationer
  • forebygger og afhjælper stress
  • opnår kropslig og følelsesmæssig trivsel og velvære
  • får en roligere søvn og et bedre søvnmønster
  • bliver klogere på dig selv og dine psykiske reaktions-mønstre.

For at behandlingen bliver en succes er det en nødvendighed at du selv deltager aktivt i processen. Alt forandring som kommer inde fra dig selv – giver det bedste resultat.

Helt konkret

Gennem psykomotorik har du mulighed for at opnå en gavnlig og langtidsvirkende effekt på kroppen. Du kan opnå en afspænding af muskler og åndedræt. Gevinsten ved en sådan afspænding er bl.a. bedre søvn, behandling af stress og stress-symptomer, mindre eller fravær af uro i kroppen, bedre selvværd, mere nærvær og bedre grounding. De gode resultater kan opnås gennem afspændingsbehandling som foregår i min klinik i Næstved.

Filosofien

Hos mig er grund-idéen “hjælp til selvhjælp”. Kun ved at blive bevidst om dine ressourcer, kan du hjælpe dig selv.

Som psykomotorisk terapeut har jeg samme tavshedspligt som er gældende for alle offentlige behandlere. Jeg er medlem af DAP (Danske Psykomotoriske Terapeuter) og arbejder i henhold til foreningens etiske retningslinjer.