Fra top til tå – og hele vejen rundt

Jeg bliver ofte spurgt om, hvad der gør psykomotorisk afspænding så specielt. Hvorfor er lige netop den behandlingsform så effektiv forebyggelse og behandling af overbelastning og stress?

Udgangspunkt i kroppen

Hvis du skal fungere optimalt må der arbejdes på skævheder og ubalance i din krop. Når der arbejdes med kroppens spændinger og skævheder vil din psyke også påvirkes. Og det er lige netop det, der ligger i at arbejde psykomotorisk. Krop og psyke følges ad. Igennem hele behandlingen er der dialog mellem dig, både verbalt og fysisk, og mig som behandleren. Jeg kan mærke og iagttage hvordan du psykisk og fysisk reagerer, men jeg kan ikke føle, hvordan det føles for dig. Derfor er du eksperten på din egen krop og derfor er du en væsentlig del af behandlingen.

Langsommelighed

Featured image

Psykomotorisk behandling er ikke et quick-fix. Ofte skal gamle mønstre brydes og forandres for at du får det bedre. Efterhånden som dine gener mindskes mærker du hvordan dine ressourcer og din velvære øges. At ændre og indlære nyt tager tid. Den enkelte behandling varer typisk mellem 45 minutter og 1 time. Der skal være plads til at følge op på din situation og sætte ord på hvodan du har det både kropsligt og psykisk den pågældende dag. Selve afspændingsbehandlingen er derfor præget af langsommelighed og ro. Der er intet forjaget. Musklerne får mulighed for at slippe spændinger og dit nervesystem får ro. Ved hver session behandles hele kroppen – også selv om du kun har gener et enkelt sted.

Helhedsorienteret

Selvom udgangspunktet for behandlingen er kroppen, så er psykomotorisk afspænding en helhedsorienteret behandlingsform. Krop og psyke påvirker gensidigt hinanden. Dine sociale kompetencer og dine evner til at lytte til dine egne ønsker og lyster, sætter sine spor i kroppen. 

Når du arbejder med disse kropslige spor, åbnes der for refleksion og erkendelse. Derved får du mulighed for forandring både kropsligt og psykisk. Psykomotorisk afspænding er altså fra top til tå – og hele vejen rundt. Dét er min begrundelse for, at du skal prøve denne fantastiske behandlingsform, hvis du er overbelastet eller stresset.